مراسم پرفیض دعای کمیل در دانشکده کشاورزی شیروان برگزار گردید