کارکنان مجتمع آموزش عالی شیروان در مراسم زیارت عاشورا شرکت کردند.