فراخوان دهمین جشنواره حکمت مطهر ويژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های کشور