ثبت نام سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در مرحله دانشگاهي آغاز شد